Submenu

Werkbezoek Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

21-06-2024
79 keer bekeken

Donderdag 21 juni stonden inwonerinitiatieven centraal op de agenda van het werkbezoek van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). De raad bezocht inspirerende projecten in Middelburg, waaronder de Klankbordgroep Zorg Zeeland, De Klepperhoeve, Cityseeds en het Pennywafelhuis.

Het werkbezoek aan de klankbordgroep vond plaats bij de Kledingbank in Middelburg. Door deze vergaderruimte te benutten, werd de Kledingbank ook meteen ondersteund in hun waardevolle werk.

Het bezoek aan de klankbordgroep zelf was gekoppeld aan de Werkagenda 2024-2028 van de RVS, waarbij de focus op drie grote opgaven ligt:

  • Onbegrensd zorgen? Omgaan met grenzen aan zorgen en verbeteren.
  • Iedereen gezond? Breed investeren in volksgezondheid.
  • Goed (samen)leven? Versterken van maatschappelijke binding.

De sessie verliep erg soepel en er zijn boeiende gesprekken gevoerd over het Burgerberaad Zorg Zeeland, het Inwonerakkoord en de werking van de klankbordgroep. Een van de deelnemers vroeg: "Zijn er eigenlijk spelregels in de klankbordgroep?" Het antwoord was verrassend: "Nee, die hebben we eigenlijk niet, er heerst een gemoedelijke sfeer. En ja, het schuurt soms zeker wel eens als we het met partners hebben over hoe het inbedden van het inwonerakkoord moet gebeuren. Maar dat is toch juist ook nodig? Het schuren om verder te komen? We zijn allemaal op zoek naar die sleutel die ervoor zorgt dat we niet meer praten over veranderen, maar het ├ęcht gaan doen." Dit gesprek leidde tot een belangrijke reflectie: als we willen veranderen, moeten we ons afvragen of wat we doen daadwerkelijk bijdraagt aan toekomstbestendige zorg.

Tijdens het bezoek stonden de volgende vragen centraal, specifiek binnen het onderwerp inwonerparticipatie en inwonerinitiatieven: 

  • Hoe heeft burgerparticipatie in het kader van Zorg Zeeland vorm gekregen?
  • Wat is de kracht van Zeeland in het organiseren van burgerkracht en wat is de grootste uitdaging als het gaat om de verbinding met overheden en organisaties?
  • Wat is de kracht van Zeeland als het gaat om het burgerinitiatief?
  • Wat is er nodig om burgerinitiatieven de wind mee te geven en wat zijn de grootste uitdagingen voor burgerinitiatieven in Zeeland?

Een mooie afsluiter was de vraag: "Wat neemt de RVS nu mee terug?"
Het antwoord: "perspectief en burgerkracht!"

Het werkbezoek eindigde met een rondleiding door de Kledingbank, wat voelde als een warm bad. Zoveel vrijwilligers (162) zorgen ervoor dat kleding een nieuw thuis krijgt. Buitenom de steun door middel van het weggeven van kledingpakketten, is er ook veel kleding te koop. Daarmaast staat de koffie hier altijd klaar. Bedankt voor de gastvrijheid, Kledingbank Middelburg!

Na een symbolische uitwisseling van Zeeuwse bolussen en Haagse Hopjes, werd er met een tevreden gevoel afscheid genomen en wordt er uitgekeken naar een Toekomstbestendig Zeeland. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen