Submenu

Elfde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

25-06-2024
78 keer bekeken

Op 22 mei vond de elfde bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland plaats. Deze bijeenkomst was anders dan de andere, aangezien er een tussentijdse evaluatie en vooruitblik op de agenda stond. Er waren dus geen gastsprekers aanwezig.

Centraal tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende vragen:

  • Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan en aan gewerkt als klankbordgroep?
  • Wat moeten we de komende tijd oppakken?
  • Hoe kunnen we nog meer inwoners betrekken bij de klankbordgroep?
  • Welke rol speelt communicatie bij het bereiken van meer inwoners?

Ook werk er aandacht besteed aan de participatieladder, welke de inwoners erg belangrijk vinden. De klankbordgroep speelt nu een grote rol in informeren, raadplegen en adviseren, maar de wens ligt er om - als volgende stap -  meer naar cocreatie te gaan. Dit houdt een vorm van samenwerking in waarbij een gelijkwaardige invloed door alle deelnemers is op het proces en het uiteindelijke resultaat. 

Gezamenlijk is er een agenda opgesteld om de inhoud van de bijeenkomsten te bepalen voor de rest van 2024. De leden geven aan te merken dat de onderwerpen uit Het Inwonerakkoord meer en meer gaan leven bij de zorgorganisaties en -professionals. Een mooie kroon op alle geleverde inzet tot nu toe! Maar dit betekent ook dat het goed is om door te (blijven) pakken. 

Het is dan ook erg leuk om te merken dat alle leden van de Klankbordgroep Zorg Zeeland deze samenwerking in 2025 graag wilen voortzetten. De inwoners benadrukken dat het erg waardevol is om gezien en gehoord te worden in deze setting. 

Op naar nog meer waardevolle bijeenkomsten en bijdragen van de leden de komende periode! 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen