Submenu

Concentratie huisartsenspoedposten in Zeeuws-Vlaanderen

27-06-2024
95 keer bekeken

Nuclueszorg kondigde deze week aan dat er het voornemen ligt om de huisartsenspoedposten in Zeeuws-Vlaanderen vanaf 1 oktober 2024 te concentreren. Hierdoor zal de HAP in Oostburg vanaf die datum gesloten worden voor patiëntenzorg.

Nuclueszorg schrijf hierover het volgende:

"Om de toegankelijkheid van de huisartsenspoedzorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn veranderingen noodzakelijk. De afgenomen beschikbaarheid van huisartsen en triagisten dwingt ons om de spoedzorg anders in te richten zodat de kwaliteit gehandhaafd kan blijven. Inwoners van de regio West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen vanaf 1 oktober voor huisartsgeneeskundige spoedzorg, als het erom gaat dat de patiënt voor een consult naar de post moet komen, dus alleen nog terecht in Terneuzen.

Voor de patiënten verandert er niets als het gaat om de telefonische bereikbaarheid en triage. Dit wordt namelijk al centraal vanuit de post in Terneuzen georganiseerd. Ook de beschikbaarheid van visites door de huisarts blijft hetzelfde, maar dit zal wel vanuit Terneuzen worden georganiseerd. Dit zal mogelijk leiden tot langere aanrijtijden, maar alles blijft binnen de landelijke vastgestelde normen. 

De consulten vanuit de post in Oostburg kunnen, met een kleine aanpassing, worden opgevangen op de locatie Terneuzen. Hierdoor kunnen diensten komen te vervallen, wat weer bijdraagt aan de landelijke doelstelling om de druk op de huisartsen te verminderen. Hierdoor zijn er meer fitte huisartsen overdag beschikbaar (en wordt er minder oneigenlijk een beroep gedaan op de spoedzorg).

Daarnaast is er in Terneuzen een SEH beschikbaar. Nauwe samenwerking in de vorm van een spoedplein is onderdeel van de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie en er zijn reeds middelen vrijgemaakt vanuit de IZA-gelden om hier op korte termijn uitvoering aan te geven."

Ook ontvingen we onderstaande toelichting:

Huidige situatie
De regio Zeeuws-Vlaanderen kent de uitzonderlijke situatie waarbij een patiënt met een spoedzorgvraag de keuze heeft uit twee locaties: de huisartsenspoedposten in Oostburg en Terneuzen. Het totaal aantal verrichtingen laat geen noodzaak zien om op twee plaatsen een post actief te houden. De telefoon wordt al centraal beantwoord, visites blijven gewoon gereden worden en driekwart van de consulten vinden al in Terneuzen plaats.

Een huisartsenspoedpost (in 2023 waren er 103 HAP’s operationeel) bedient in de regel gemiddeld in Nederland 170.000 burgers. In Zeeuws-Vlaanderen wonen echter maar 105.000 burgers (waarvan er 95.000 staan ingeschreven bij een huisarts in Nederland, de overige hebben een huisarts in België) en zijn er twee HAP’s open.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg
Diensten op een huisartsenspoedpost worden in toenemende mate lastiger te combineren met een drukke dagpraktijk. Het aanbod in Zeeuws-Vlaanderen van zowel praktijkhoudende als niet-praktijkhoudende huisartsen staat onder druk. Het is moeilijk om huisartsen te motiveren om in Zeeuws-Vlaanderen aan het werk te gaan. In de komende jaren zal deze druk als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd van de huisartsen in de regio verder toenemen.

Patiënten uit onze hele regio, die gebruik moeten maken van de huisartsgeneeskundige spoedzorg, die niet kunnen wachten tot de volgende dag en waarbij het niet mogelijk is binnen de urgentietijd de spoedpost Terneuzen te bezoeken, wordt ook nu al een visite aangeboden. Hier verandert er dus niks. Dat geldt ook zo voor de telefonische bereikbaarheid en de mogelijkheid om door de huisarts zelf op de post gezien te worden. De enige verandering die zich voordoet is dat we van de patiënt vragen uit de regio West Zeeuws Vlaanderen om dan naar Terneuzen te komen.

Aanpak
Wij zijn inmiddels in gesprek met de wethouder en gemeenteraad van de gemeente Sluis, patiëntenvertegenwoordiging (Cliëntenraad), samenwerkingspartners en zorgverzekeraars. Patiënten worden geïnformeerd middels communicatiemiddelen op locatie, maar ook bij andere zorgverleners zoals huisartsenpraktijken, consultatiebureaus, apotheken etc. zullen posters worden opgehangen. Tevens zal een persbericht worden gestuurd aan de lokale nieuwsbladen en worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van de regio.

Voor de communicatie geldt het volgende:

  • Woensdag 26 juni worden de burgers op de hoogte gebracht via een ingezonden brief in het huis-aan-huisblad in de regio west Zeeuws Vlaanderen.
  • Volgende week zullen zij nog een aparte brief in de brievenbus krijgen waarin hetzelfde nog een keer wordt uitgelegd.
  • De gemeente Sluis is afgelopen week in vertrouwen op de hoogte gesteld. Dat heeft er o.a. toe geleid dat er op 8 juli een eerste burgerbijeenkomst georganiseerd zal worden waarin er nadere uitleg gegeven wordt en het gespre met de inwoners aangegegaan wordt.

Deze weel zijn ook de huisartsen, de medewerkers van Nucleuszorg, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners geïnformeerd. Vanzelfsprekend zijn deze partijen al mondeling geïnformeerd of zelfs betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Dat geldt ook voor de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

In september volgt er verdere informatie over de definitieve besluitvorming.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen