Submenu

Aanpak eenzaamheid Terneuzen

27-06-2024
56 keer bekeken

In de gemeente Terneuzen werken ze hard aan het terugdringen van eenzaamheid, wat als voorbeeld wordt gezien voor andere Nederlandse gemeenten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt budget beschikbaar om de Terneuzense aanpak ook in andere gemeenten toe te passen.

De PZC schrijft hierover het volgende:

"Terneuzen lanceerde eind 2021 het plan ‘Samen tegen eenzaamheid’, dat wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie aan-z. Er wordt ingezet op het signaleren, bespreekbaar maken, voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Daarnaast heeft de gemeente ook een 'regisseur eenzaamheid’ in dienst.

De aanpak bestaat onder meer uit het geven van trainingen aan mensen om signalen van eenzaamheid op te pikken en hoe je hiermee moet omgaan. In drie jaar volgden 338 mensen deze training. Daarnaast moet ook de campagne ‘Het begint bij Hallo’ mensen ertoe aanzetten om na te denken over eenzaamheid in de nabije omgeving. Op twee kerstdiners in het Scheldetheater kwamen 400 mensen af. Ook werden er acht rouw- en verliesbijeenkomsten en twee graffitiworkshops voor 25 jongeren gehouden.

Bij het Signaalpunt Eenzaamheid werd in ruim drie jaar tijd 175 keer melding gedaan van eenzaamheid. De jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid trok gemiddeld meer dan 250 deelnemers per jaar."

Het onderwerp eenzaamheid staat regelmatig op de agenda van Denk Mee Zorg Zeeland en wordt vaak besproken tijdens de Klankbordgroep Zorg Zeeland bijeenkomsten. Mooi om te lezen dat er stappen worden gezet in het terugdringen van eenzaamheid en dat een Zeeuwse gemeente hier een voorbeeldfunctie in heeft!

Lees het hele artikel hier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen