Submenu

Extra bijeenkomt 29 november

16-12-2023
269 keer bekeken

Op woensdag 29 november vond een extra bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland plaats. Er stonden twee thema's op de agenda: sociaal domein en huisartsenzorg.

Sociaal domein 

Tijdens het eerste uur waren René Ruissen, wethouder van de gemeente Hulst, Annebeth Evertz, wethouder van de gemeente Kapelle en Jobien Vermue, projectleider Kernteam Gezond van de gemeente Reimerswaal te gast.  

Er werd uitgelegd hoe de 13 Zeeuwse overheden samenwerken op bepaalde overkoepelende thema's in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Zie samenzeeland.nl/ozo voor meer informatie of bekijk de introductiefilm. Er zijn verschillende thema-overleggen, waaronder over het sociaal domein. Het OZO is geen besluitvormingsorgaan. 

Er zijn vanuit het rijk veel financiële middelen beschikbaar voor transformatie in de zorg, namelijk de IZA, IZA-SPUK en GALA middelen. Namens de Zeeuwse gemeenten is een IZA aanvraag ingediend. IZA staat voor Integraal Zorg Akkoord. De volgende stap is om met 13 gemeenten hiervoor een regioplan op te stellen. De Klankbordgroep gaf aan dat dit een kans is om het Inwonerakkoord een plek te geven in het plan.  

De gasten verttellen dat het Inwonerakkoord tijdens het OZO besproken wordt, maar dat er daarna een ingewikkelde bestuurlijke route volgt. Hierin ligt een belangrijke rol voor de gemeenteraden. Het is een bestuurlijke puzzel om het Inwonerakkoord met elkaar te vormgeven. 

Vanuit de klankbordgroep komt de oproep om als 13 gemeenten nog meer samen te gaan werken. Er is bijvoorbeeld behoefte aan informatie voor inwoners over activiteiten en verenigingen in de eigen gemeente, maar waarom zou je niet 1 platform kunnen ontwikkelen hiervoor in plaats van 13 afzonderlijke platforms? Leer van elkaars goede voorbeelden en probeer vaker inwoners te betrekken is de boodschap. 

Afgesproken is om hieroer op een later moment verder te praten en dan tot concrete afspraken te komen.  

Huisartsenzorg 
De volgende gast was Finus Kuijs, constituerend directeur van ZHCo-PeriScaldes. Dit is een organisatie die huisartsen in Zeeland ondersteunt en adviseert. Van de 220 huisartsen die werkzaam zijn in Zeeland zijn er zo'n 170 aangesloten bij ZHCo-Periscaldes. Ondanks dat er nog nooit zo veel huisartsen zijn geweest in Nederland is er toch een tekort aan huisartsen. Dat komt met name omdat ze niet goed zijn verdeeld over Nederland. ZHCo-Periscaldes zet zich onder andere in om meer huisartsen naar Zeeland te halen en oplossingen te zoeken als er in een gebied huisartsen wegvallen. 

De traditionele vorm van huisarts als solopraktijkhouder komt steeds minder voor. De nieuwe generatie huisartsen wil liever in een maatschap werken. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het werven van nieuwe huisartsen. Het samenwerkingsverband Kerngezond is hier al volop mee bezig. Op dit moment volgen 6 huisartsen de huisartsenopleiding in Zeeland het kader van het pakket Wind in de zeilen. Dat is dus goed nieuws. Uit ervaring blijkt dat huisartsen die in Zeeland hun opleiding hebben gevolgd ook vaker blijven hangen in Zeeland. 

Dhr. Kuijs geefteen toelichting op het Strategisch Beleidsplan van ZHCo-Periscaldes. Hiermee wordt ingezet op een toekomstbestendige, multidisciplinaire huisartsenzorg in Zeeland. Er zal o.a. een koppeling worden gemaakt tussen medisch en sociaal domein. Bijvoorbeeld een POH-f (financieel) helpt mensen met financiële zaken zodat ze niet meer naar het gemeentehuis doorverwezen hoeven te worden. De juiste zorg op de juiste plek.  

Tot slot geeft Finus aan dat de volgende dag, 30 november, een toelichting wordt gegeven op het Inwonerakkoord door Elga van Dartel, programmamanager Inwonerparticipatie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. En dat er een vorm gevonden gaat worden om Inwoners te consulteren bij de voorstellen. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen