Submenu

Zesde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

04-01-2024
300 keer bekeken

Zoals elke maand wordt de bijeenkomst weer gezamenlijk afgetrapt. Gezien de decembermaand genieten we van wat lekkers bij de koffie. Ook hebben wij weer professionals te gast. Elga stelt hen voor: Elia ter Wischa, Joost Koemans en Eline Deusing.

Ook deelt Elga een samenvatting van de resultaten van de enquête onder de leden van de klankbordgroep, over de bijeenkomsten en werkwijze in 2023. Hier komen een aantal actiepunten uit die in 2024 worden opgepakt.  

Presentatie Elia ter Wisscha 
Dan is het tijd voor de presentatie van Elia ter Wisscha. Elia werkt sinds september 2023 voor de 13 Zeeuwse gemeenten Zeeuwse op het thema samenwerking in het sociaal domein. De laatste jaren heeft ze bij de gemeente Goes gewerkt als programmamanager sociaal domein. Sinds september houdt ze zich dus bezig met SPUK IZA. Elia vertelt over de verschillende akkoorden die zijn gesloten: het IZA (Integraag Zorgakkoord) en het GALA (Gezond en Actief leven Akkoord). Het GALA is gericht op het gemeentelijk domein met als doel meer integraal aan gezondheidsbevordering te werken. Kijk ook wat er elders is en laat het niet alleen losse projecten zijn. 13 Zeeuwse gemeenten hebben afgelopen september een gezamenlijk plan hiervoor ingediend. Binnen iedere gemeente worden nu plannen uitgewerkt hoe ze daaraan gaan werken.  
Er is veel overlap tussen IZA en GALA. Maar omdat de werelden tussen IZA en GALA niet automatisch samenwerken is er een overkoepelend akkoord, de SPUK IZA (specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord). Dit zorgt voor een brug tussen het gemeentelijke domein en het zorgdomein en gaat over zaken die zij samen kunnen oppakken.  

Presentatie Joost Koeleman 
Joost vertelt de klankbordgroep alles over het project Kerngezond van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Kerngezond is een nieuwe manier van samenwerken tussen eerste- en tweedelijnszorg met als doel de zorgkloof te verminderen. Als we niet anders gaan werken komen we in 2030 zo'n 7500 medewerkers tekort in Zeeland. Kerngezond gaat met lokale zorgaanbieders aan de slag en stimuleren hen om verantwoordelijkheid te nemen. Kerngezond is gestart in Vlissingen, maar breidt zich nu uit naar Hulst, Terneuzen, Borsele, Sluis en hopelijk nog meer gemeenten in de toekomst. Buurtteams in Vlissingen zijn onderdeel van Kerngezond. Vallen onder de kerngezond samenwerking. Kerngezond is niet zichtbaar voor inwoners, maar dat is ook niet het doel. Het is gericht op de samenwerking tussen de zorgaanbieders.  
 
Joost kondigt aan dat hij deze avond graag met een deel van de leden in een focusgroep hoort wat hun eigen ervaringen en ideeën zijn en wat zij vinden van de plannen van Kerngezond. 
 
Focusgroep Kerngezond 
In opvolging van de presentatie gaat een deel van de klankbordgroepleden met Joost in gesprek. De focusgroep heeft als onderwerp Digitaal Eerst huisartsenzorg. Doel is om kostbare capaciteit van medewerkers te besparen zonder dat toegankelijkheid hieronder leidt. Het idee is dat patiënten via een chatfunctie eerst hun vraag aan een chatbot stellen. Vervolgens krijgen ze een advies van de chatbot. Mocht dit niet toereikend zijn kan een videogesprek met je eigen arts volgen of als dit nodig is een fysieke afspraak. 

De ervaring leert dat hiermee tientallen procenten spreekuurtijd kan worden bespaard. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd voor patiënten die het nodig hebben. 

Aan de Klankbordgroep zijn de volgende vragen voorgelegd: 

  • Wat spreekt je wel en niet aan m.b.t. Digitaal Eerst in de huisartsenpraktijk? 

  • Stel, je huisarts gaat digitaal werken. Welke boodschap moet de huisartsenpraktijk uitdragen om te motiveren tot digitaal eerst? 

  • Op welke manier en over welke aspecten wilt u geïnformeerd worden? 

Gezamenlijke afsluiting 
Er wordt bekeken welke voorstellen uit Inwonerakkoord al in IZA of Gala zitten. Elga spreekt binnenkort met Karin Jonker over of voorstellen al in een bepaalde gemeente gebeuren en of ze schaalbaar zijn. Uitkomsten van dit overleg horen we in bijeenkomst van maart. Wat willen we als klankbordgroep betekenen in de uitvoering hiervan? 

Joost Koemans geeft terug: enorme dank voor inzet. We zijn met de focusgroep echt de diepte in gegaan. Alles wat er gezegd is zeer belangrijk geweest. Goede input wat dit betekent voor mensen die hiermee te maken krijgen. Input gekregen over hoe we jou en je omgeving mee kunnen krijgen. Het was een geslaagde sessie en kerngezond zou graag met meer onderwerpen langskomen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen