Submenu

Zevende Bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

18-01-2024
341 keer bekeken

Ook in 2024 gaan de klankbordgroep bijeenkomsten door; woensdag 10 januari kwam de klankbordgroep weer bijeen. Dit keer schoven Gerco Blok, bestuurder bij Emergis, en Laura, Noor en Michel van de Inwonergroep Jongeren aan om in gesprek te gaan over het Inwonerakkoord.

Zoals gebruikelijk startte de klankbordgroep om 19.00 uur met een gezamenlijk deel. Als eerste kwam de evaluatie van de klankbordgroep aan bod. Eind december hebben de leden van de klankbordgroep aan de hand van een vragenlijst de opgepakte werkwijze en samenwerking tussen klankbordgroep en projectteam Inwonerparticipatie geëvalueerd. Op basis van de antwoorden staat een aantal acties en verbeteringen voor 2024 op de planning, waaronder: 

 • Sturen op resultaat en hierover communiceren 

 • Wat gebeurt er (met het Inwonerakkoord)? 

 • Wat is de voortgang? 

 • Wie zijn betrokken? (ZZC partners, inwoners etc.) 

 • Vormgeven inwonerparticipatie op programma- en projectniveau 

 • Actieve rol van leden van de klankbordgroep en/of (andere) deelnemers van het burgerberaad 

 • Leden voor klankbordgroep en participanten werven

 • Interne en externe communicatie  

Daarna vertelde Gerco Blok over Emergis en de strategische koers voor de komende jaren. Hij benoemde ook thema's uit het Inwonerakkoord (zie afbeelding). 

Rond 19.30 uur ging de klankbordgroep in 2 groepen uiteen. Eén groep ging met Gerco Blok in gesprek over de thema's uit het Inwonerakkoord. De andere groep ging met Laura, Noor en Michel in gesprek over hun voorstel dat in het Inwonerakkoord staat: richt een jongerenraad zorg op. 

Met Gerco Blok zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 • Er komt een vervolg op dit gesprek in de vorm van een workshop, om een verdieping te maken hoe inwoners betrokken kunnen worden bij ggz zorg. De workshop wordt voorbereid door o.a. Gerco en Elga van Dartel, programmamanager Inwonerparticipatie. 

 • Een aantal leden van de klankbordgroep gaan de besproken thema’s vertalen naar ontwikkelthema's.  

Het gesprek over de jongerenraad is ook afgesloten met een aantal uitzoekacties: 

 • Hoe kan een Jongerenraad Zorg Zeeland vormgegeven worden? Een voorbeeld is het LAKS. Deze organisatie bestaat uit jongeren en wordt ondersteund door een betaalde kracht.  

 • Hoe bereik je jongeren om lid te worden van de jongerenraad?  

 • Welke partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) willen zich verbinden aan de Jongerenraad Zorg Zeeland?  

We gaan een gesprek plannen met de beleidsmedewerkers verbonden aan Jouw Zeeland, het jongerennetwerk van de provincie en gaan we ons verdiepen in het bereiken van jongeren. Met de uitkomsten van de gesprekken en uitzoekacties gaan we een plan opstellen om te bespreken met de stuurgroep van de ZZC.  

Om 21.00 uur sloten we de bijeenkomst af. De volgende bijeenkomst is op woensdag 7 februari. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen