Submenu

Miljoeneninvestering voor toekomstbestendige Zeeuwse Zorg

01-02-2024
503 keer bekeken

De Zeeuwse zorg ontvangt de komende drie jaar 83,4 miljoen aan IZA transformatiegelden. Naast zorgverzekeraar CZ, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland, heeft ook Zilveren Kruis goedkeuring gegeven.

Met het geld kan invulling worden gegeven aan het regioplan ‘Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond’ van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De komende drie jaar wordt zo een transformatie ingezet naar meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van zorg. 

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, zijn ingrijpende veranderingen nodig. Daarom is in het Integraal Zorg Akkoord landelijk 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle transformaties. Zorgorganisaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraars. De aanvraag van de Zeeuwse Zorg Coalitie is omvangrijk, de grootste tot nu toe. Het betreft een samenhangend pakket van oplossingen zoals preventie, passende zorg en digitalisering dat de hele regio beslaat, waarbij ook inbreng van inwoners uit de regio in opgenomen is.

Inwonerparticipatie
Zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden voor en met alle inwoners van Zeeland. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De inwoners van Zeeland betrekken bij de acties en projecten is daarbij van cruciaal belang voor succes. Zo overhandigden inwoners in juni 2023 het Inwonerakkoord Zorg Zeeland aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het eindproduct van het Burgerberaad Zorg Zeeland, waarbij in vijf bijeenkomsten ruim 220 inwoners nadachten over de toekomst van de zorg in Zeeland.

Klankbordgroep Zorg Zeeland
Na het burgerberaad is de Klankbordgroep Zorg Zeeland opgericht, een groep van 25 betrokken inwoners. De voornaamste taak van de klankbordgroep is het toetsen van de voortgang en uitvoering van het Inwonerakkoord. Nu de transformatiegelden zijn toegekend, kan de klankbordgroep in 2024 hiermee verder. De klankbordgroep gaat in gesprek met programmamanagers en projectleiders en toetst of de voorstellen van inwoners zijn of worden opgenomen in de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Daarnaast is de klankbordgroep sparringpartner voor zorgorganisaties en gemeenten

Iedereen nodig
De transformatiegelden worden ook ingezet om inwonerparticipatie een structureel onderdeel te maken van de programma’s en projecten binnen het regioplan van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Een zorgtransformatie van deze omvang is nieuw. Daar hebben we iedereen bij nodig: van bestuurders en professionals in zorg en welzijn, van financiers én van inwoners van Zeeland” aldus Peter Bennemeer, onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Klankbordgroep Zorg Zeeland werkt met enthousiasme en gedrevenheid mee aan de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. ''Vandaag is gisteren en morgen is nu, aldus Rudi Tomasoa, lid van de Klankbordgroep Zorg Zeeland. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen