Submenu

Achtste bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

15-02-2024
281 keer bekeken

Zoals gebruikelijk sloten bij deze 8e bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland weer gasten aan. Deze keer om te klankborden over revalidatiezorg voor een nieuw te starten project en de Week van Positieve Gezondheid in september.

Bij aanvang van de bijeenkomst stonden we kort stil bij het bericht over de 83,4 miljoen euro die de Zeeuwse Zorg de komende drie jaar ontvangt. Iedereen heeft dit bericht via de nieuwsbrief van Denk Mee Zorg Zeeland gelezen. Uiteraard was er ook aandacht voor in de media. Deze investering betekent ook dat de klankbordgroep verder kan gaan met het toetsen of de voorstellen uit het Inwonerakkoord worden ingepland en uitgevoerd. En dat de klankbordgroep als sparringpartner kan blijven fungeren, zoals tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast wordt inwonerparticipatie vormgegeven in de programma's en projecten die door de miljoeneninvestering mogelijk zijn.  

Revalidatiezorg 
Revalidatiezorg levert een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid en mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij voor inwoners in Zeeland. Ingrid van de Port (projectleider) geeft een toelichting op het project ‘Revalidatiezorg Zeeland’. Het project richt zich op het toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden van de revalidatiezorg (geriatrische en medisch specialistische revalidatie). Het project bevindt zich in de opstartfase. De klankbordgroep gaat in gesprek met Ingrid om in deze fase mee te denken en onderwerpen aan te geven die het project verder kunnen verrijken. 

Week van de Positieve Gezondheid 
Ilja van den Bos is kwartiermaker Positieve Gezondheid bij de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). Van 23 t/m 28 september is de Week van de Positieve Gezondheid. Ilja wil graag de organisaties die aangesloten zijn bij de ZZC stimuleren om in deze week extra aandacht te geven aan Positieve Gezondheid van medewerkers, inwoners, patiënten en omwonenden. In een brainstormsessie gaat de klankbordgroep input geven voor de invulling van de Week van de Positieve Gezondheid.  

9e bijeenkomst in maart 
De volgende bijeenkomst is op 13 maart. Dan staat het monitoren van de implementatie van het Inwonerakkoord op de agenda. Er komt een terugkoppeling vanuit het gemeentelijk domein en zorgdomein en vanuit de woon-zorg visie.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen