Submenu

Schouwen-Duiveland vraagt inwoners mee te denken over visie 'Tij van de Toekomst'

11-03-2024
345 keer bekeken

Op 22 februari 2024 was John van Veenhuizen - lid van de Klankbordgroep Zorg Zeeland, aanwezig bij de bijeenkomst ‘Tij van de Toekomst 2040’ van de gemeente Schouwen-Duiveland.

De strategische visie van Schouwen-Duiveland

De bijeenkomst heeft als doel het actualiseren van de strategische visie die in 2011 door de gemeente is opgesteld. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland is de strategische visie een belangrijke leidraad voor de langere termijn toekomst van het eiland. De gemeente wil het actualiseren van de strategische visie participatief tot stand brengen. Tijdens de bijeenkomst gingen inwoners, ondernemers en organisaties via een lokale klankbordgroep én een afvaardiging van de stads-, dorps- en wijkraden (SDW-raden) met de gemeente in gesprek.

Delen van kennis

‘Na twee korte presentaties en een welkom door de burgemeester, werden wij opgesplitst in drie groepen. Door middel van een groepsdiscussie werden wij gevraagd om onze mening te geven over de verschillende onderwerpen’, aldus John van Veenhuizen. ‘De vragen varieerden van zelfredzaamheid tot woningbouw. Door mijn deelname aan de Klankbordgroep Zorg Zeeland kon ik onze ervaringen gebruiken en een bijdrage leveren door vanuit verschillende invalshoeken naar een onderwerp te kijken. Zo is het belangrijk om te beseffen dat bepaalde woonvormen een bijdrage kunnen leveren aan de druk op en tekorten in de zorg.’

Stap voor stap

De gemeente werkt in samenwerking met de lokale klankbordgroep in 4 stappen naar het actualiseren van de strategische visie. De eerste stap is gezet, het plan van aanpak is opgesteld. De bijeenkomst ‘Tij van de Toekomst 2040’ vormde de tweede stap. Met de oogst van de bijeenkomst actualiseert de projectgroep de onderdelen van de strategische visie. Tijdens de derde stap, wederom in samenwerking met de lokale klankbordgroep, wordt het concept afgestemd en voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de openbare raadsinformatie avond. Tijdens de laatste stap wordt de strategische visie aangepast en ook hier is de lokale klankbordgroep bij betrokken. Zij kunnen dan reageren op het concept. In opvolging daarvan wordt de geactualiseerde visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

John van Veenhuizen blijft betrokken bij de lokale klankbordgroep van Schouwen-Duiveland én bij Klankbordgroep Zorg Zeeland. Denk Mee blijft de positieve ontwikkelingen op het gebied van participatie van de gemeente Schouwen-Duiveland volgen en zijn benieuwd naar de stappen.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen