Submenu

Tiende bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

23-04-2024
170 keer bekeken

De tiende bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland vond plaats op 10 april. Op de agenda stonden de onderwerpen Kerngezond en een update over het Deltaplan Zorg- en Welzijn.

Deze bijeenkomst startte anders dan anders, er werd namelijk eerst buiten een groepsfoto van de Klankbordgroep gemaakt door fotograaf Mette Sinke. Vervolgens opende Peter Bennemeer, voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, de sessie door zijn betrokkenheid bij het transformeren van de Zeeuwse zorg te benadrukken. Hij informeerde de groep over de stand van zaken, waaronder de goedkeuring van de IZA-gelden en de behoefte aan ondertekening van betrokken organisaties om verder te gaan.

Kerngezond
Programmamanager Joost Koemans gaf een update over Kerngezond, een samenwerkingsverband dat zich richt op het voorkomen van zorgvragen en het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid bij inwoners. De vraag “Hoe kunnen we meer doen met minder mensen?” staat hierbij centraal. Joost besprak de uitbreiding naar nieuwe locaties in Terneuzen, Borsele en Sluis en stelde vragen over de ondersteuning van inwoners in hun zelfredzaamheid. De klankbordgroep benadrukte het belang van samenwerking met scholen en stelde vragen over gegevensuitwisseling. Joost sloot zijn presentatie af met de boodschap: “Iets voor een ander doen leidt tot meer samenwerking en het omarmen van ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid.”

Deltaplan Zorg- en Welzijn
Marcel de Jong, programmamanager van het Deltaplan Arbeidsmarkt zorg- en welzijn, besprak de inspanningen van Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen door middel van regionale samenwerking. Hij lichtte de klankbordgroep in over de focus van het Deltaplan, namelijk het behouden van zorgprofessionals en het aantrekken van nieuw talent, en de Inspanningen om in de regio samen te werken om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Ook kwam de inzet van zorgtechnologie aan bod en werd er gesproken over wat goed werkgeverschap betekent en hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd om uitstroom van zorgprofessionals te verminderen.

De klankbordgroep benadrukte het belang van professionals die zich zowel in de diepte als de breedte kunnen ontwikkelen. Ook noemden de leden de waarde van aandacht en waardering voor zorgprofessionals, evenals de noodzaak van coachend en reflecterend leiderschap.

Marcel sloot de sessie enthousiast af met een oproep aan de klankbordgroep voor deelname aan de kenniskring e-health én met de belofte van een vervolg op deze discussie.

We danken de gasten voor hun aanwezigheid en bijdrage. De eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland vindt plaats op woensdag 21 mei.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen