Klankbordgroep

De Klankbordgroep Zorg Zeeland bestaat uit een groep van 25 betrokken Zeeuwse inwoners die is samengesteld om advies, feedback en inzichten te geven. Deze groep is met alle 85 voorstellen uit het Inwonerakkoord aan de slag gegaan. 

Om het overzicht te bewaren zijn de voorstellen verdeeld in centrale thema’s. Per thema wordt er uitgezocht welke initiatieven er plaatsvinden, welke organisaties of gemeenten zich hier mee bezig houden en op welke manier de inwoners van de provincie Zeeland hierbij betrokken worden.  

Thema's  Inwonerakkoord

 

Meedenken over de zorg? 

Denk Mee Zorg Zeeland is altijd op zoek naar inwoners die mee willen denken over oplossingen en verbeteringen voor de Zeeuwse zorg. Wil je hieraan bijdragen? We komen graag met je in contact! 

Ook zoeken we nieuwe leden voor de Klankbordgroep Zorg Zeeland! Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@denkmeezorgzeeland.nl.

 

Klankbordgroep bijeenkomsten

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-doc-text","topn":"25","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"266518"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer

 

 

Binnenkort

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"244305"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer

 
 
Cookie-instellingen