Submenu

Twaalfde bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

26-06-2024
109 keer bekeken

Op 12 juni brachten we inwoners en zorgorganisaties weer samen in de vorm van de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Te gast waren Emergis, Adrz en ZorgSaam om het samen met de inwoners te hebben over Project Enter en Passende Zorg.

De bijeenkomst startte met een aantal mededelingen en een terugblik op het evenement Het Burgerberaad: 1 jaar later. Daar wordt erg positief op teruggekeken, maar het aantal bezoekers lag wel lager dan vooraf verwacht. Wat erg positief is, is dat het ook weer nieuwe aanmeldingen heeft opgeleverd van inwoners die in - welke vorm dan ook - willen meedenken over de toekomst van de zorg. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe we deze nieuwe leden het beste kunnen verwelkomen en op welke thema's ze een bijdrage kunnen leveren.

Project Enter (Emergis)
Rino Wisse, manager ambulante zorg bij Emergis, presenteerde het project "Enter", dat twee jaar geleden werd ontworpen en nu van start is gegaan. De eerste 200 cliënten zijn inmiddels welkom geheten. Enter richt zich niet alleen op het zenden van informatie, maar ook op het ophalen van feedback. De naam "Enter" verwijst zowel naar een toetsenbordknop als naar een nieuwe start, passend bij de digitale focus van het project.

Het project sluit naadloos aan bij de strategische koers van Emergis en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het doel is om de groeiende zorgkloof, vooral in de psychiatrie, te dichten. Meer regie voor cliënten helpt bij hun herstel en maakt de zorg toekomstbestendig. Enter kiest voor een transdiagnostische aanpak, waarbij de behandeling niet aan een specifieke diagnose is gekoppeld en legt een grotere nadruk op positieve gezondheid.

Tijdens de discussie werd er positieve feedback gegeven over de betrokkenheid van naasten, maar de inwoners uitten ook zorgen over (het gebrek aan) ondersteuning en digitale toegankelijkheid. Ook werd de cliëntenreis verduidelijkt en aandacht gevraagd voor toegankelijkheid en het gebruik van buurtvoorzieningen.

De input van deze avond wordt meegenomen voor de verdere ontwikkeling van Enter, de terugkoppeling staat gepland in oktober.

Passende Zorg (Adrz en ZorgSaam)
De presentatie startte met het polsen van wederzijdse verwachtingen en antwoorden op de vragen: "Wat is er uit het inwonerakkoord gehaald en welke concrete stappen zijn er al gezet?" Ook werd er besproken hoe inwoners en patiënten bij de plannen betrokken worden.

Alexandra vertelde over de samenwerking tussen Adrz en ZorgSaam en de ontwikkelingen in de cliëntenreis binnen het thema Passende Zorg. Toekomstgerichte zorg kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals nieuwe manieren van zorg leveren, digitaliseren van zorgprocessen en verminderen van de registratielast. Een belangrijke verandering is de nieuwe manier van denken: in plaats van patiënten voor de zekerheid een extra dag in het ziekenhuis te houden, worden ze nu eerder naar huis gestuurd als dat mogelijk is. Adrz en ZorgSaam werken nauw samen om goed af te stemmen en dubbel werk te voorkomen.

De kern van passende zorg is dat de standaard patiëntenreis efficiënter en digitaler wordt gemaakt. Dit omvat het verbeteren van het eigen fysieke vermogen, zelfchecks via thuisarts.nl, samen beslissen met de huisarts en online afspraken maken via het patiëntenportaal. Van tevoren kunnen digitale informatie en aanmeldzuilen worden gebruikt, evenals zelfmeetkiosken voor het meten van bloeddruk, temperatuur en saturatie. Er is ook een niet-digitale route beschikbaar voor wie dat nodig heeft. In de spreekkamer wordt samen met de specialist besloten, en er wordt onderzoek gedaan naar chatten met de dokter of een chatbot. Thuis kan via een app ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld bij een gebroken arm. Zelfmedicatie wordt vergemakkelijkt door hulpmiddelen zoals de Medido-medicijndispensor, Tessa-robot voor licht dementerenden en de oogdruppelbril. Digitaal afspraken maken zit nog in de pilotfase.

De sessie eindigde met een discussie over deze onderwerpen en de focus voor de agenda in november. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen